Els Nostres Serveis

 

Inspeccions Tècniques Industrials

Organisme de Control acreditat per ENAC especialista en inspeccions tècniques en l’àmbit de la seguretat industrial. Entre d’altres, de:
Equips a Pressió.
Ascenssors.

Baixa Tensió.
Transport de Mercaderies Peribles.

Entitat de Control de Qualitat de l’Edificació

INSTECAT també està inscrit en el Registre d’Entitats de Control de Qualitat de l’Edificació de l’Agència de l’Habitatge.

Organisme Notificat pel marcatge CE d'equips a pressió

INSTECAT també constitueix un Organisme Notificat a la Comissió Europea pel marcatge CE d’equips a pressió.


Què més oferim?

Què més oferim

Valoracions i Taxacions

Elaboració d’Informes de Valoració i Taxacions de maquinària industrial.

Elaboració d’Informes de Valoració i Taxacions de béns immobles.

Assessorament en Seguretat Industrial

La nostra llarga experiència en Seguretat Industrial ens permet oferir assessorament de millora contínua en la matèria.

Dictamens Pericials

L’equip, format per enginyers, arquitectes i advocats, també oferim serveis de redacció de dictamens pericials en l’àmbit industrial i immobiliari.

INSTECAT és un Organisme de Control acreditat per ENAC i autoritzat per la Generalitat

Acreditació ENAC

Autorització Generalitat

Anys d'experiència dels seus professionals
+30

Creació INSTECAT
2016

Seu
1

% voluntat satisfacció client
100%

Sobre INSTECAT

INSTECAT neix l’any 2016, convertint-se en el primer Organisme de Control des de l’entrada en vigor de la Llei 9/2014, del 31 de juliol, de la seguretat industrial dels establiments, instal·lacions i els productes.

El personal d’INSTECAT disposa de més de 30 anys d’experiència en l’àmbit de la seguretat industrial, i està format per enginyers, arquitectes i advocats, encara que col·labora amb tècnics de totes les especialitats.

INSTECAT és especialista en inspeccions reglamentàries sota acreditació, certificacions, legalitzacions, peritatges judicials, informes tècnics, taxacions, valoracions i gestoria tècnica.